Aktiviteter

Permakultur Randers er først og fremmest et netværk af aktive permakultur-interesserede.
Både medlemmer og interesserede kan bidrage til eller deltage i diverse netværks-aktiviteter.
Kontakt bestyrelsen eller lav opslag i Facebook-gruppen, hvis du er i tvivl om, hvordan du gør.

Herunder en liste med foreningens/netværkets aktiviteter:
For hver aktivitet er anført kontaktperson(er), som du kan kontakte, hvis du er interesseret i at hjælpe/bidrage.

Facebook-gruppen

Foreningsbibliotek

Åbent sted / emne-møder / have-møder

 • Du kan invitere til uformelle åbent sted eller emnemøde et par timer så tit som du har lyst.
 • Blot lav et opslag i Facebook-gruppen, eller kontakt et bestyrelsesmedlem for hjælp til at oprette en begivenhed i Fb-gruppen.

Permablitz

 • Hvis du er i gang med et permakulturprojekt, og godt kunne tænke dig at få hjælp til det praktiske, så kan du invitere til "permablitz". Vi har ikke brugt mødeformen så meget endnu, men det minder om ethvert andet 'have-møde', bortset fra, at man inviterer til arbejde. Det er en god måde at få erfaring på, og en god måde at videndele og sparre med hinanden om design og udførelse af konkrete permakultur-arbejder.
 • Du kan læse en god beskrivelse af 'permablitz' på Permakultur Danmarks hjemmeside.
  Kontakt: Kirstine og Patrick

Kør sammen begivenhed

 • Skal du afsted til en perma-relateret begivenhed, så lav et opslag i Facebook-gruppen, hvis du kan have andre med. Måske er der flere, som af den grund bliver opmærksomme på begivenheden og kommer af sted.

Få flere permakultur-relationer

 • For at gøre det nemmere at skabe kontakt, besøg og netværk, så vedligeholder vi en liste med personer/grupper, som gerne vil have besøg, lave noget sammen eller have relation på anden vis. Alle er meget velkomne til at skrive sig på listen med navn, kontaktinfo, lidt om ens sted/interesser og info om ønsket kontakt.

Facebook-albummer: Foræres/Byttes ; Låne/Leje ; Køb/Salg

Kurser og vejledninger

 • Vi vil gerne opbygge en praksis med lokale små kursus- og vejledningsaktiviteter. Meget gerne, hvor det er netværkets medlemmer, der står for vejledningen.
 • Det fungerer godt som en supplerende element i studiekredsmøderne, men kan også være selvstændige små elementer. Du må meget gerne kontakte bestyrelsen, hvis du kunne tænke dig at arbejde med området.

Introduktion til Permakultur

 • Introduktion til permakultur fordelt over tre gange. Introduktionen gentages efter skønnet behov. Ny aktivitet, som forventes startet op i 2022.  
 • Infoside.

Studiekreds

 • Studiekreds-konceptet er en helårlig månedsopdelt studiekreds med både teori, praksis og socialt netværkeri. Alle kan deltage - år efter år - vi bruger hinanden til at bygge op og bygge på. Studiekredsen er gratis.
 • Studiekreds-planlægningen er et større arbejde, og hvis du har lyst, så er du meget velkommen til at være med.
  Kontakt: Bestyrelsen.
  Infoside.

Eksterne oplæg lokalt

 • I det omfang det er muligt, så forsøger vi at finde personer med relevant viden / kompetence, som er interesserede i at holde oplæg åbne for offentligheden i Randers (kommune). Vi finder lokale og står for for arrangementsformidling og -afvikling. Hvis du kunne tænke dig at arbejde med denne opgave, så kontakt bestyrelsen.

PDC-gruppen (under planlægning)

 • Vi vil gerne samle alle med PDC (Permakultur Design Certifikat) i vores netværk i en arbejdsgruppe. Primært til til planlægning, styring og realisering af studiekreds og eventuelt andre aktiviteter, men også til strategi-arbejde for foreningens aktiviteter. Der er ikke være krav om PDC-certifikat trods navnet - du kan deltage, hvis du er selvlært på cirka samme niveau som PDC-kursusniveauet.
  Kontakt Kalle

Hjemmeside

 • Hjemmesiden permakulturranders.dk er platformen for strategisk opbygning af informationsressourcer til både daglig brug, inspiration, læring og dokumentation.
 • Du kan bidrage til den løbende opbygning af hjemmesiden på flere måder: som redaktør, som bruger via sidekommentarer, ved direkte bidrag, etc.
  Kontakt: Kalle, Kirstine og Patrick.

Video og billede til deling og formidling

 • Vi glemmer konstant at få produceret video og billeder fra vores møder og aktiviteter, og vi skal også i gang med at bruge det langt bedre på Facebook og hjemmeside til formidling. Vi har også en YouTube-kanal, som vi skal i gang med at bruge.
 • Hvis du har videomager eller fotograf interesse og lyst til at bidrage til permakultur-formidlingen, så kontakt et bestyrelsesmedlem.

Lokal formidling af permakultur-ting og Permakultur Randers

 • Vi opfordrer alle permakultur-folk til at formidle om permakultur og bæredygtig levevis alle steder, hvor det er muligt og relevant.
 • Foreningens kontaktperson har naturligvis en særlig rolle her, men du er meget velkommen til at hjælpe.
  Kontakt: Kalle.