Generalforsamling tirsdag 30/3 kl. 19

Indsendt af adminkn den lør, 01/30/2021 - 13:29

Dato-offentliggørelse:
Permakultur Randers afholder generalforsamling tirsdag 30. marts kl. 19, sandsynligvis online. Mere info senere.

Forslag, der ønskes behandlet og evt. vedtaget, skal være bestyrelsen i hænde senest fem uger før generalforsamlingens afholdelse. Det vil sige senest tirsdag 23. februar.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse. Det vil sige senest tirsdag 9. marts.

Bestyrelsens forslag samt evt. andre fra medlemmer indkomne forslag til generalforsamlingsdagsorden offentliggøres som minimum på foreningen Facebook-kanal og eventuel hjemmeside minimum tre uger før generalforsamlingen. Det vil sige tirsdag 9. marts.

Dagsorden ordinær generalforsamling, minimumspunkter:

1. Valg af ordstyrer.

2. Valg af referent.

3. Vedtagelse af dagsorden.

4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

6. Bestyrelses og medlemmers forslag til behandling.

7. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

8. Valg af bestyrelse.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.