Generalforsamling 2021, indkaldelse

Indsendt af adminkn den tir, 03/09/2021 - 07:30

Online generalforsamling.
Mødelink: https://meet.jit.si/PermakulturRandersGF2021 
Jitsi-platformen fungerer bedst i browseren Chrome. 

Generalforsamling i Permakultur Randers 30/3 kl. 19.

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.

Eventuelle ændringer, dagsorden med mere kan findes her på Permakultur Randers' hjemmeside og i Facebook-gruppen.

Dagsorden ordinær generalforsamling:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Valg af referent.
  3. Vedtagelse af dagsorden.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
  5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
  6. Bestyrelses og medlemmers forslag til behandling.
  7. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
  8. Valg af bestyrelse.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle er velkomne. Stemmeret forudsætter gyldigt medlemskab, dvs. indbetalt kontingent.

TEKNISK FORKLARING: Generalforsamlingen foregår på det angivne Jitsi-link. Det anbefales at teste løsningen før generalforsamlingen, hvis du ikke har prøvet det før.

Der er ingen krav om login. Det virker bedst med Google Chrome eller Chromium. Firefox kan gå, men virker ikke lige så godt. Edge vil også virke. Bare klik på linket (https://meet.jit.si/PermakulturRandersGF2021) og giv tilladelse til at bruge kamera og mikrofon.

Internet Explorer *frarådes* - det vil ikke virke.

Det anbefales at tilgå generalforsamlingen på en computer og med et headset.